Start
Innehåll (pdf)
Garnisonschefens förord (pdf)
Författarens förord (pdf)
Om författaren
Folder (pdf)
Exempelsidor
- 1600-tal (pdf)
- 1700-tal (pdf)
- 1800-tal (pdf)
- 1900-tal (pdf)
- 2000-tal (pdf)
Recensioner
CD-skivornas innehåll (pdf)
Köp av boken / CD-skivorna

Nyutkommen bok (december 2006) om utvecklingen av svensk militärmusik i allmänhet och militärmusiken i Göteborg i synnerhet under 300 år. Vilka spelade, vad spelade de, vad spelade de på och hur lät det? Boken ger svaren tillsammans med de två CD-skivorna med välklingande exempel från tre sekler.